Open space – jakie strefy wydzielić na dużej przestrzeni

Open space – jakie strefy wydzielić na dużej przestrzeni

Otwarta przestrzeń biurowa to amerykański pomysł na podniesienie efektywności pracy przy obniżeniu kosztów utrzymania stanowiska. To świetny pomysł, który jednak gdy jest źle przeprowadzony, może mieć poważne konsekwencje w postaci obniżenia efektywności wielu pracowników. Dziś przedstawiamy tekst, w którym prezentujemy pomysł na stworzenie przestrzeni biurowej, w której pracuje się przyjemnie, mimo współdzielenia jej z wieloma pracownikami.

Połącz zespoły

Aby open space spełniał swoje podstawowe zadnie, jakim jest przyspieszenie procesu komunikacji oraz współpracy, musi spełniać przynajmniej jedną podstawową zasadę. Poszczególne zespoły pracownicze, muszą skupiać się jak najbliżej siebie. Po co otwarta przestrzeń między kilkudziesięcioma osobami, jeśli nie współpracują oni ze sobą na co dzień. Tylko systematyczny kontakt jest podstawą do skumulowania ich stanowisk pracy w jednym miejscu.

Wspólna przestrzeń

Praca zespołowa przebiega w bardzo różny sposób. Choć na co dzień wystarczy możliwość porozmawiania z osobą z biurka obok, przy okazji bardziej kreatywnych procesów, warto zdecydować się na wyznaczenie im osobnego miejsca. Moduł to miejsce, gdzie można przeprowadzić prezentacje produktu, burzę mózgów bądź ustalić podział obowiązków. Aby uniknąć przekrzykiwania się między biurkami, warto wyznaczyć na to osobne miejsce. Duży stół w kącie open space będzie rozwiązaniem, które zarówno podniesie efektywność przepływu informacji, jak i zminimalizuje hałas, który jest jedną z największych wad pracy w otwartych przestrzeniach.

Space boxy

Na co dzień praca w biurze polega na wykonywaniu czynności przy komputerze. Do odpowiedniego skupienia potrzeba ciszy oraz zorientowania wzroku na pracy, a nie otaczającej przestrzeni. W open space stworzenie takiego miejsca nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zakupić biurka, które wokół pracownika stworzą swego rodzaju wydzieloną przestrzeń. Z perspektywy siedzącego przy biurku, nie widać nic poza komputerem i biurkiem. Pozwala to na ograniczenie przepływu hałasu i odpowiednim skupieniu się na pracy.

Personalizacja stanowiska pracy

Wydzielając stanowiska pracy w open space i przyporządkowując je ludziom, pozwól pracownikom na częściową personalizację tej przestrzeni. Niech pracownicy w swoich boksach mają możliwość na przyniesienie kwiatów, zdjęć czy zamontowanie kalendarza bądź tablicy korkowej. Pozwala to na większe przywiązanie się do danego miejsca, co pozytywnie wpłynie na produktywność i zadowolenie z pracy.

Swobodne przejście

Bardzo ważnym elementem w każdym open space jest wydzielenie miejsca na przemieszczanie się pracowników. Niech każde biurko znajduję się w takim odstępie od kolejnego, aby pracownicy nie musieli prosić o możliwość przemieszczenia się kolegi, gdy potrzebują wyjść do toalety. Powoduje to niepotrzebny hałas i rozproszenie więcej niż jednego pracownika.

About the Author
Szymon